Personvern

Opplysningene dine er trygge hos oss. Vi bruken svarene kun til å utarbeide statistikk for bruk i publikasjoner og enkeltsvar vil aldri bli offentliggjort.

Din deltakelse i denne undersøkelsen er basert på ditt samtykke. Det er helt frivillig å delta i Nasjonal trygghetsundersøkelse, og dine opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Du velger selv om du vil svare på alle spørsmålene i undersøkelsen. Du kan når som helst trekke deg og be om at opplysningene om deg blir slettet. Dette gjør du ved å sende oss en e-post.

For å lese samtykkeskrivet til undersøkelsen, som beskriver dine rettigheter nærmere, kan du trykke på følgende lenke.

Har du spørsmål om hva som er lagret om deg, vil du be om innsyn eller bli slettet? Kontakt prosjektleder Mette Løvgren, forsker II, NOVA, OsloMet mettelo@oslomet.no