Om undersøkelsen

Nasjonal trygghetsundersøkelse vil frembringe kunnskap om uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen. Undersøkelsen blir gjennomført på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Resultatene fra Nasjonal trygghetsundersøkelse er viktige for politikkutvikling, forskning og allmenn informasjon til befolkningen.

Det eksisterer i dag flere norske datakilder som beskriver kriminalitetsutviklingen i Norge. Nasjonal trygghetsundersøkelse skiller seg fra eksisterende statistikk ved å undersøke et bredt mangfold av både rapporterte og ikke-rapporterte lovbrudd, i tillegg til å undersøke uro for lovbrudd blant norske borgere. Den overordnede målsetning for undersøkelsen er å fremskaffe data for politikkutvikling, forskning og allmenn informasjon til befolkningen. Statistikk fra undersøkelsen vil bli presentert i rapporter og forskningsartikler.