Hvem gjennomfører undersøkelsen?

Nasjonal trygghetsundersøkelse blir gjennomført av NOVA ved OsloMet, Frischsenteret og ideas2evidence. Prosjektet blir ledet av Mette Løvgren ved NOVA. I det følgende kan du lese mer om aktørene bak undersøkelsen.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt, med vekt på velferdsforskning og studier av livsløpet fra barndom til alderdom. NOVA har for tiden 77 forskere med ulik fagbakgrunn og forskningsområder. Siden 2014 har NOVA vært en del av OsloMet – storbyuniversitetet.

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning er en uavhengig stiftelse opprettet av Universitetet i Oslo. Frischsenteret utfører anvendt samfunnsøkonomisk forskning i samarbeid med Økonomisk institutt og andre enheter ved universitetet og støtter den utdanningen som gis i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Frischsenteret har 28 ansatte forskere og assosierte medarbeidere.

Ideas2evidence er et samfunnsfaglig analyse- og utredningsselskap med 15 ansatte. Et av hovedområdene for ideas2evidence er datainnsamling, primært gjennom spørreundersøkelser rettet mot befolkningen, bedrifter og offentlig sektor. Ideas2evidence har siden 2013 hatt det tekniske ansvaret for Norges største samfunnvitenskapelige befolkningspanel, «Norsk medborgerpanel», på oppdrag fra Universitet i Bergen.