Nasjonal trygghetsundersøkelse

- Uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen

National Crime Survey

- Unrest and vulnerability to crime in the Norwegian population

Nasjonal trygghetsundersøkelse måler uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen. Undersøkelsen viser at det er stor forskjell mellom hvor mange som blir utsatt for lovbrudd og hvor mange lovbrudd som blir anmeldt til politiet. Under kan du selv undersøke utvalgte data om nordmenns utsatthet og bekymring for lovbrudd i hele landet, og fordele tallene etter kjennetegn som alder, kjønn og utdanningsnivå.

Nasjonal trygghetsundersøkelse komplementerer eksisterende statistikk om utsatthet for lovbrudd. Mens offentlig statistikk på feltet stort sett viser lovbrudd anmeldt til politiet, måler trygghetsundersøkelsen lovbrudd ved å spørre et stort utvalg norske borgere om deres egne erfaringer. Nasjonal trygghetsundersøkelse måler også om norske borgere er urolige for å bli utsatt for lovbrudd.

Utforsk data fra Nasjonal trygghetsundersøkelse

The National Crime Survey measures the level of concern and exposure to criminal offenses in the Norwegian population. The survey shows that there is a significant difference between the number of people who are victims of criminal offenses and the number of criminal offenses reported to the police. Below, you can examine selected data on Norwegians' exposure to and concern about criminal offenses throughout the country, and along characteristics such as age, gender, and educational level.

The National Crime Survey complements existing statistics on exposure to criminal offenses. While official statistics in this field show criminal offenses reported to the police, the National Crime Survey measures criminal offenses by asking a large sample of Norwegian citizens about their own experiences. The National Safety Survey also measures whether Norwegian citizens are concerned about being victims of criminal offenses.

Explore data from The National Crime Survey

Mediaomtale
Mentions in the media (in norwegian)

Invitert til å delta på Nasjonal trygghetsundersøkelse

Skal måle befolkningens uro og utsatthet for lovbrudd

Høyre etterlyser handlingsplan mot hatkriminalitet

En av tre personer blir utsatt for lovbrudd - men de færreste melder det til politiet

6 av 10 ungdom utsatt for kriminalitet

Skeive mer utsatt for hatkriminaltet

Færre langfingrede i Midt-Troms, men i en kommune anmeldes flere tyverier

Representantforslag om å styrke kampen mot voldtekt gjennom å nedsette en voldtektskommisjon

Nasjonal Trygghetsundersøkelse fra 2020 viser at over 6 prosent av kvinner i aldersgruppen 16-24 år oppgir å ha blitt utsatt for voldtekt i 2020, mot rundt én prosent unge menn.

Ny undersøkelse: Eldre kvinner har høyest tillit til politiet

Skeive mer utsatt for hatkriminalitet