Nasjonal trygghets­undersøkelse

Nasjonal trygghetsundersøkelse måler uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen.

Klikk her for å starte undersøkelsen »

Om undersøkelsen

Nasjonal trygghetsundersøkelse vil frembringe kunnskap om uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen. Undersøkelsen blir gjennomført på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Resultatene fra Nasjonal trygghetsundersøkelse er viktige for politikkutvikling, forskning og allmenn informasjon til befolkningen.

Les mer »

Personvern

Opplysningene dine er trygge hos oss. Vi bruker svarene kun til å utarbeide statistikk for bruk i publikasjoner og enkeltsvar vil aldri bli offentliggjort. Du kan når som helst trekke deg og be om at opplysningene om deg blir slettet.

Les mer »

Hvem gjennomfører undersøkelsen?

Nasjonal trygghetsundersøkelse blir gjennomført av NOVA ved OsloMet, Frischsenteret og ideas2evidence.

Les mer »

Spørsmål og svar

Passordet ditt er skrevet i invitasjonsbrevet som du skal ha mottatt i din postkasse.
I denne undersøkelsen er det ikke mulig å gå bakover i undersøkelsen. Årsaken er at vi ikke vil at andre enn deg skal kunne vite hva du har svart, hvis de får tilgang på innloggingspassordet ditt.
Du får opp en informasjonsside om at undersøkelsen er fullført, når du har kommet så langt.
Ja. Spørreskjema-verktøyet Confirmit brukes til gjennomføring av undersøkelsen. Verktøyet er et globalt velrenommert programvaresystem for gjennomføring av internettundersøkelser, og benyttes av en rekke store surveyorganisasjoner. Tjensten er lokalisert i Tyskland, derav ".de"-domenenavnet. Lenken til undersøkelsen har en "stamme" tilsvarende https://survey.confirmit.de.
Du kan kontakte oss via
Epost: kontakt@trygghetsundersokelsen.no